NJPW New Japan Cup 2022 (Night 6)

njpw new japan cup 2022

Watch WWE NJPW New Japan Cup 2022 (Night 6) – March 12th, 2022 – Full Show Online at 123Wrestling

FULL SHOW

FULL SHOW

FULL SHOW

Match Card

  • New Japan Cup 2022 (2nd round) – Zack Sabre Jr. vs. DOUKI
  • New Japan Cup 2022 (2nd round)– SANADA vs. Aaron Henare
  • New Japan Cup 2022 (2nd round) – Will Ospreay vs. El Phantasmo
  • New Japan Cup 2022 (2nd round) – Great-O-Khan vs. Taiji Ishimori
  • YOH, Tiger Mask, & Hiroshi Tanahashi vs. Gedo, Chase Owens, & Bad Luck Fale
  • YOSHI-HASHI, Hirooki Goto, & Kazuchika Okada vs. Yujiro Takahashi, Dick Togo, & EVIL
  • Kosei Fujita, Yuto Nakashima, & Tomoaki Honma vs. Ryohei Oiwa, Master Wato, & Ryusuke Taguchi
  • BUSHI, Shingo Takagi, Tetsuya Naito, & Hiromu Takahashi vs. TAKA Michinoku, El Desperado, Taichi, & Minoru Suzuki

Location & Date

✅  Show: NJPW New Japan Cup 2022 (Night 6)

✅  Venue: Aichi Prefectural Gymnasium, Aichi, JP

✅  Date/Time: Saturday, March 12th, 2022 / 3:00 AM EST – 12:00 AM PT